Parterapi hos psykolog i Birkerød

Kærlighed og parforhold kan være stort og fantastisk og udviklende. Det sted - hvor vi kan føle os trygge, elskede og rummet, mærke nærvær og nærhed med en følelse af, at kunne være os selv. Men kærlighed kan også være svært og konfliktfyldt. Automatiske og negative dynamikker kan have taget over, og frem for nærvær føler I måske afstand, isolation, trækker jer eller skændes.

Heldigvis er der hjælp at hente i parterapi, hvor vi sammen skaber et trygt rum og en ramme med plads til, at I begge kan blive hørt og udtrykke jer. Samtidig får I redskaber til at arbejde med konkrete udfordringer i parforholdet, og skabe en bedre måde at være sammen på.

Hvorfor gå i parterapi?

Grundene til at gå i parterapi er mange. Det kan være alt fra mindre konflikter, fx i forbindelse med børneopdragelse og praktiske gøremål, til store svigt som fx utroskab.

Et er dog sikkert: dårlig trivsel i parforholdet, skaber dårlig trivsel generelt, og er for mange den største stress faktor i deres hverdag.

Parterapien

I parterapien tager vi udgangspunkt i lige præcis jer, jeres parforhold og jeres udfordringer. At bevare respekten, kærligheden og ærligheden i et forhold over lang tid, kræver til tider en stor indsats og en hel del mod.

Grundlaget for et godt parforhold og varig kærlighed er tryghed.  Når vi føler os trygge kan vi møde hinanden og hinandens forskelligheder med en anderkendende kærlig interesse og nysgerrighed, der gør det muligt at genetablere den følelsesmæssige kontakt, som en forudsætning for nærhed og kærlighed.

Men ofte møder vi den anden ud fra vores egen (nogle gange uerkendte) sårethed og umødte behov. Eller vi hæver paraderne, fordi vi enten er bange for at miste os selv i forholdet, eller miste den anden.

Derfor arbejder vi i terapien på at skabe et trygt rum, hvor der er plads til jer begge, og hvor begge parter har mulighed for, og om nødvendigt får hjælp til, at mærke, italesætte og give udtryk for følelser, behov, intentioner og ønsker m.v.

Desuden træner vi at lytte til den anden. Ikke til hvad vi tror den anden siger, til fortolkninger og forudfattede meninger. Men til hvad den anden rent faktisk siger, og til de følelser, længsler og intentioner der ligger bag.

Nogle gange er konflikter båret af tidligere uerkendt sårethed. Her kan parterapien hjælpe med at afdække og klargøre automatiske uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, og finde mere hensigtsmæssige måder at agere i forholdet.

Hjælp til selvhjælp

Terapien er som udgangspunkt hjælp til selvhjælp. Vi arbejder derfor med de dynamikker og automatiske reaktioner, der er på spil i jeres parforhold. Dér hvor jeres udfordringer er, og dér hvor I sidder fast.

Samtidig får I konkrete redskaber og øvelser til selv at arbejde med konflikter, uenigheder, sorg, smerte, afstand, forskelligheder, uhensigtsmæssigheder, fastlåshed osv. - og til at styrke nærheden, kærligheden og parforholdet generelt.

Fra skyld til ansvar

Formålet med parterapien er ikke at uddele skyld! - Men at lære at tage ansvar for følelser, intentioner, handlinger og kommunikation, at lære at lytte til og blive nysgerrig på den andens intentioner, drømme, håb osv., og tage ansvar for det fælles tredje – rummet mellem jer – parforholdet.

Ingen er perfekte, ingen kommunikerer og agerer altid fuldstændig hensigtsmæssigt eller korrekt. Føler vi os pressede på den ene eller anden måde - endnu mindre. Men bag de fleste handlinger og ord ligger intentioner, håb, drømme, angst eller sårethed. Når vi lærer dem at kende, lytte til og kommunikerer dem bliver det nemmere at forstå dem hos os selv og andre og derigennem genetablerer den følelsesmæssige kontakt og agerer mere hensigtsmæssigt.

Hjælp til at afklare om I skal blive sammen

Udgangspunktet i terapien er altid at arbejde med at skabe et trygt grundlag for varig kærlighed. Særligt hvis I har hjemmeboende børn.

Dette betyder dog ikke at et parforhold eller et ægteskab skal bevares for enhver pris. Nogle gange er afslutningen af et forhold nødvendigt, og måske den mest udviklende og kærlige handling.

Parterapi kan hjælpe til at afklare om I skal blive sammen - og I tilfælde hvor det viser sig, at det mest hensigtsmæssige vil være at gå hver til sit, kan parterapien hjælpe til at bruddet bliver så nænsomt som mulig og at begge parter er blevet set og hørt. Dette kan især være hjælpsomt hvis I, i al fremtid, er bundet sammen af fx børn, og I derfor skal have et samarbejde også efter bruddet.

Parforholdet - En investering i et bedre liv.

Høj trivsel i parforholdet hænger sammen med høj trivsel og livsglæde generelt. Derfor er parterapi også en investering i et bedre liv.

Er du interesseret i at bestille en tid eller høre mere om parterapi hos mig se kontakt

Del siden