Terapi i naturen

Når vi opholder os i naturen, særlig den vilde natur, sker der noget med vores nervesystem, vores opmærksomhed og vores måde at være i kontakt på.

Nyere forskning viser, at det at opholde sig i naturen, bringer ro i nervesystemet og virker helbredende. Forskningen peger på, at naturen er den bedste medicin mod stress. At opholde sig i naturen har en dokumenteret effekt i forhold til at reducerer stress, angst, depression og traumer samt udløse positive følelser. Desuden styrker ophold i naturen følesen af selvværd og selvtillid.

At flytte de terapeutiske samtaler ud i naturen, har for mange en støttende effekt for terapien.

Jeg tilbyder derfor psykolog behandlinger/psykolog samtaler i den smukke natur i Rudeskov (Birkerød).

Naturen som terapeutisk rum.

Naturen som terapeutisk rum, udgør altså på mange måder et optimalt rum for terapeutiske samtaler, fordi det, at opholde sig i naturen, i sig selv virker beroligende på vores nervesystem og sænker niveauet af stresshormoner.

At opholde sig i naturen styrker dermed følelsen af fordybelse og ro, samt øger kontakten til os selv og vores omgivelser. Her kan nye perspektiver og nye muligheder opstå.

Samtidig sker der noget med vores opmærksomhed, når vi er i naturen. Naturen har en effekt på vores opmærksomhed, der minder om det, man opøver gennem mindfulness og meditation. Det er en form for opmærksomhed, der genopbygger vores mentale ressourcer, øger kreativiteten, og som gør det nemmere at arbejde med svære følelser og uhensigtsmæssige tankemønstre og adfærd.

På den måde kan naturen hjælpe til at bevidstgøre og forløse kropslige fornemmelser, følelser og tankesæt, og bringe dig i kontakt med dig selv og dine indre ressourcer.

Ved stress eller udbrændthed

Er du ramt af svær stress eller udbrændthed, er det ikke tid for personlig udvikling. Her vil terapien først og fremmest handle om – på en nænsom og støttende måde – at bruge kontakten til naturen til at bringe ro i nervesystemet.

Selv om det er helende og afhjælper stress og andre tilstande at opholde sig i naturen, opnås den største effekt hvis naturterapien er assisteret og struktureret.

Walk & Talk

Psykologsamtalerne i naturen kan foregå som såkaldte walk’n talk samtaler, hvor terapien foregår mens vi går sammen i naturen.

Samtalerne vil være funderet i de samme psykologiske teorier og metoder som samtaler, der foregår indendørs, dog med inddragelse af naturterapeutiske metoder og naturens muligheder.

Desuden inddrages sanserne som en måde at berolige nervesystemet, og til at mærke kroppen, som en metode til at reducerer symptomer på fx stress.

Walk’n talk i naturen kan åbne op for nye perspektiver og nye handlemuligheder samtidig med at terapien støttes af alle naturens selvhelbredende kræfter.

Naturterapi

Udover at udgøre rammen for terapien, er det også en mulighed, i det omfang du er interesseret, at inddrage naturens elementer direkte som et redskab i terapien. Det kaldes naturterapi.

Naturterapi er en oplevelsesorienteret terapiform, der med naturen som medspiller tager udgangspunkt i lige præcis dig, dine udfordringer og dine livsvilkår.

Naturen præsterer ikke, den dømmer ikke og sætter ingen krav; den er der bare!

Den er heller ikke perfekt, men rummer både det smukke, det blide og det rolige, men også det vilde, barske og ubarmhjertige.

I naturterapien bruges naturen som et spejl, der på en støttende måde bringer dig i kontakt med hele dig, og alt hvad du indebærer: det vilde, det smukke, det melankolske, forfaldet, det spirende, det blide og barske, roen og stilheden, i kontakt med dig selv og i kontakt med dine omgivelser.

I kontakten med naturen bliver det muligt at nærme sig, være med og transformerer svære følelser og tilstande.

Mindfulness i naturen.

Ud over terapi i naturen afholder jeg løbende kurser i Mindfulness i Naturen, se link. Samt stillevandringer og retreat dage i naturen, se link.

Del siden