Metode

Samtalerne er funderet i videnskabelige metoder med dokumenteret effekt, men da mennesker og problemstillinger er forskellige, tilpasser jeg metoden til dig – og ikke omvendt.

En stor del forskning viser i den forbindelse, at det vigtigste, og det der gør samtalerne hos en psykolog virkningsfulde, ikke nødvendigvis er det teoretiske grundlag, psykologen har, men at du føler dig forstået, respekteret og hørt. Når det er sagt, er det metodiske og teoretiske grundlag naturligvis ikke uden betydning.

De metoder, jeg er inspireret af og særlig benytter, er kognitiv adfærdsterapi, særlig det der hedder 3. bølge inden for kognitiv adfærdsterapi, samt Somatic Experiencing, Compassion fokuserede tilgange og Mindfulness. Det er en central del af den måde, jeg arbejder på, at vi inddrager såvel tanker som følelser og krop.

For at sikre kvaliteten af mit terapeutiske arbejde, modtager jeg løbende supervision og holder mig fagligt opdateret gennem kurser og videreuddannelse.

Jeg arbejder i overensstemmelse med de etiske principper for nordiske psykologer og er underlagt reglerne om tavshedspligt.

Del siden